Realizácie v mestách
a obciach

V našom portfóliu služieb nájdete opravy výtlkov v asfalte aj betóne, strojové asfaltovanie, ručnú pokládku asfaltu, zalievanie trhlín, výškové osadzovanie kanalizačných a dažďových vpustí, oprava sieťových rozpadov a vyrovnávanie nerovností infražiaričmi. Pozrite si niektoré z našich realizácií.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a poraďte sa o efektívnom riešení daného problému.

Kontaktný formulár
Adresa

Mierová 76/11 972 45 Bystričany

Telefón

0911 820 342

E-mail

info@pd-cesty.sk

Kontaktný formulár
Adresa

Mierová 76/11 972 45 Bystričany

Telefón

0911 820 342

E-mail

info@pd-cesty.sk