Pri ručnom asfaltovaní dokážeme pokryť až 400 m2 za jeden deň. Povrch je primerane zhutnený, s náležitým zapečatením opravy, bez výrazných spojov a nábehov na terén. Manuálne dokážeme vyasfaltovať akýkoľvek netradičný tvar.

icon_manualna_pokladka

Našu ručnú pokládku asfaltu si môžete pozrieť na týchto fotografiách z obce Nitrianske Rudno, kde sme manuálne asfaltovali plochu s netradičným tvarom v stúpajúcom teréne.

Povrch bol pri realizácii výškovo vyrovnaný s kanalizačnou vpusťou a okolitým povrchom tak, aby bol prechod medzi jednotlivými povrchmi plynulý. Na fotografiách vidíte stav pred realizáciou a krátko po nej.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a poraďte sa o efektívnom riešení daného problému.

Kontaktný formulár
Adresa

Mierová 76/11 972 45 Bystričany

Telefón

0911 820 342

E-mail

info@pd-cesty.sk

Kontaktný formulár
Adresa

Mierová 76/11 972 45 Bystričany

Telefón

0911 820 342

E-mail

info@pd-cesty.sk