Poskytujeme vám kompletné asfaltérske práce. Manuálne aj strojovo vieme vyasfaltovať akúkoľvek veľkú plochu a netypický tvar. Sme nápomocní pri výstavbách a rekonštrukciách ciest, oprave chodníkov, parkovísk, ihrísk, no aj príjazdových ciest, dvorov či priemyselných hál.

asfaltovanie

Fotografie pochádzajú z realizácie v Dolných Vesteniciach, kde sme strojovo asfaltovali plochu s veľkosťou 3000 m2. Rekonštruovali sme chodníky k bytovým jednotkám a basketbalové ihrisko pred materskou školou. Celá realizácia od začatia prác až po záverečné úpravy trvala 10 dní.

Okrem asfaltérskych služieb našim klientom poskytujeme aj poradenstvo a dôkladnú analýzu stavu vozovky či inej asfaltovej alebo betónovej plochy. Poradenstvo môžete využiť v prípade, že hľadáte vhodné riešenia opráv znehodnoteného povrchu, poprípade zvažujete prevenciu pred poškodením.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a poraďte sa o efektívnom riešení daného problému.

Kontaktný formulár
Adresa

Mierová 76/11 972 45 Bystričany

Telefón

0911 820 342

E-mail

info@pd-cesty.sk

Kontaktný formulár
Adresa

Mierová 76/11 972 45 Bystričany

Telefón

0911 820 342

E-mail

info@pd-cesty.sk