WWW.PD-CESTY.SK

Asfaltovanie a oprava výtlkov infra-žiaričmi a studeným asfaltom.

Päťročné skúsenosti s opravami výtlkov, popraskaného asfaltu, zalievaním trhlín v asfalte-betóne najmodernejšími a overenými postupmi.

Vyrovnávanie nerovnosti a opravy výtlkov,popraskaného asfaltu infra-žiaričmi

Opravy výtlkov studenou obaľovanou zmesou so zapečateným spojom.

Osadzovanie poklopov a vpusti

Zalievanie trhlín v asfalte a betone

Rezanie asfaltu

Kvalita je pre nás základ

Robíme to najlepšie ako je to možné.


Vznik porúch asfaltových povrchov:

1.

Prvé vznikajú mikro - pukliny

viditeľne voľným okom iba pri vysychaní povrchu. Ideálny a najlacnejší čas začať s opravami zalievaním trhlín nielen mikro - pukliny, ale aj jej okolia a to minimálne 3cm z každej strany ako prevencia ASPHALT RUBBER.

2.

Druhé štádium sú pukliny do 5mm

viditeľne aj voľným okom. Postup opráv je identický ako pri mikro - puklinách ale spotreba materiálu stúpa.

3.

Tretie štádium je prasklina nad 5mm,

ktorú je vhodné vyplniť a až potom zaliať, pričom stále dodržujeme minimálne 3 cm preventívnej ochrany povrchu okolo praskliny nakoľko už sú okolo nej pukliny a mikro - pukliny.

4.

Štvrté štádium sú škáry nad 1 cm,

ktoré je na posúdení každej poruchy vhodné opraviť infra-technológiou alebo obalovanou studenou zmesou odskúšaný postup s vyzbíjaním miesta výtlku, kompletnou penetráciou, zhutnenie a konečné zapečatenie opravy s presahom ošetrenia opravy minimálne o 5cm.

Opravy sieťových rozpadov:

Husté sieťové pukliny je najvhodnejšie opraviť infra - technológiou s pridaním asfaltovej emúlzie do asfaltu a následne zapečatenie opravy minimálne s 10 cm presahom tiež s asfaltovou emúlziou a posypaním kamenivom - drťou. Tým sme prešli na plošné opravy asfaltových povrchov, ktoré realizujeme infra - technológiou alebo studenou obalovanou zmesou. Najvýhodnejšou a najekologickejšou formou opráv asfaltových povrchov je recyklácia za tepla priamo na mieste poruchy. Nakoľko asfalt tvorí minimálne 90% kameniva, ktoré stále plní svoj účel je nutné do opráv doplniť ostatné zložky ktoré plne zastúpi asfaltová emúlzia.

Hlavné výhody recyklácie na mieste infra - technológiou:

  • Plné využitie porušeného asfaltu.
  • Žiadny hluk ani prach pri rezaní alebo frézovaní asfaltu, iba pri zhutňovaní povrchu.
  • Oprava nemá spoj kadiaľ by mohla preniknúť voda.
  • Plynulý prechod medzi opravou a pôvodným povrchom.
  • Preventívne ošetrenie okolia opravy minimálne 10 cm asfaltovou emulziou.
  • Oveľa dlhšia životnosť oproti klasickým opravám.
  • Rýchlosť opravy a minimálne zdržiavanie premávky.
  • Ideálne pri zrovnávaní nerovností : rôzne prípojky, vzdutie asfaltu kvôli koreňom ...
  • Možnosť vytvorenia plynulo nadväzujúcich spomaľovačov premávky ( retardérov ) alebo nájazdov.

Kontakt

Naša firma sídli v Novákoch.

Máte otázky?

Položky označené hviezdičkou * sú povinné.

Meno *

Email *

Správa *